Styret i Rugdeberget Borettslag

Vi ber om at alle henvendelser skjer til styrets e-mail: styret@rugdeberget.no
 
For informasjon om viktige telefonnr., husholdsregler, parkeringsregler, fargekoder for beis osv. så ligger denne informasjonen på nettsiden vår: www.rugdeberget.no

 

Styret i Rugeberget borettslag er som følger:

 • Styreleder James Griffiths 
 • Nestleder  Arne Stebergløkken 
 • Styremedlem Hanne Engebret 
 • Styremedlem Ella Brenden 
 • Styremedlem Markus Keller 

e-post adressen til styre er:  styret@rugdeberget.no

Varamedlemmer er som følger:

 • Samina Ali    
 • Mewish Ahsan   
 • Mari Stenberg De Wilde 

e-post adressen til varamedlemmer er: Vara@rugdeberget.no

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

 • Renny Størbu
 • Eivind Fjeldstad
 • Latifa Christina Hvass

e-post adressen til valgkomiteen er: valgkomiteen@rugdeberget.no