Husdyrhold:

Det følger av husordensreglene at alle beboere må søke styret, før de anskaffer seg husdyr. For å forenkle dette har styret laget et søknadskjema for husdyrhold og et søknadsskjema for hundehold. Skjemaene finne på og et søknadsskjema for hundehold. Skjemaene finnes her: Dyrehold    Hundehold

 

Minner også om det som står i husordensreglene.

HUSDYRHOLD

Etter vedtak på den ekstraordinære generalforsamlingen 16.april 1985, er det tillatt med dyrehold i Rugdeberget etter at søknad er sendt og godkjent av styret.

Dette plikter du å følge ved anskaffelse/hold av husdyr

-         Båndtvang for hunder på hele vårt område når disse luftes utenfor private rådighetsområder.

-         Registreringsplikt for både hunder og katter. Alle katter skal være merket. Hannkatter skal vær kastrert.

-         Dyrene skal ikke luftes på/ved lekeplassen.

-        Eierne/passerne plikter å fjerne ekskrementene etter hunden.