Grendehus

Info Grendehuset

Her finner dere litt info om Grendehuset.

Her under Grendehus fliken finner du informasjon om leie av Grendehuset samt priser og leieavtalen.
I kalenderfunksjonen under Grendehus fliken kan du selv se når Grendehuset er ledig eller opptatt.

Bestill ved å sender mail til: utleie.grendehuset@gmail.com  

Alternativt kan du sende en sms til: 466 28 411