Om Rugdeberget borettslag

Rugdeberget borettslag ligger syd i Oslo ikke langt fra grensen til Oppegård kommune. Høyt og luftig med vestvendt bebyggelse. Store deler av borettslaget har fin utsikt mot Oslofjorden. Høydedraget borettslaget ligger på går videre sørover mot friområdet Grønliåsen. Der er det gode turmuligheter i vakkert terreng og med lysløype vinterstid. Her treffer man også på den historiske Kongeveien.  

Det tar noen minutter å gå ned til Hauketo stasjon hvor det er god offentlig kommunikasjon både med buss og tog til byen. Vil du ikke gå så er det «matebuss» som stopper ved borettslaget og går til Hauketo stasjon og videre til Holmlia Senter. Innkjøring til borettslaget er på østsiden av bebyggelsen med avkjøring fra Ljabruveien.

Borettslaget har gode og luftige uteområder både for voksne og barn. Borettslaget består av tre lavblokker med til sammen 64 leiligheter. Resterende 93 boliger består av rekkehus. Blokkene er plassert mot øst som gir gode solforhold for alle boligene i borettslaget. ,

 

Borettslaget har en spesiell historie og ble oppført i første halvdel av 1980 årene. Området ble utbygget sammen med Nebbejordet borettslaget som ligger ved siden av Rugdeberget. Hele området med det to borettslagene består av 344 boliger og var et prosjekt etablert av et statlig selskap ved navn SIBO, som på utbyggingstidene arbeidet for å integrere innvandrere i Oslo på boligmarkedet. For å bidra til denne integreringen samarbeidet SIBO både med Usbl og Obos, og det var bakgrunnen for at Usbl ble forretningsfører for borettslagene.

Vi du lese litt mer om historien så kan du se på to eldre avisartikler fra Aftenposten (link) som omtaler Rugdeberget og Nebbejordet i 1982, og etter innflytting i 1987. I den første artikkelen fremkommer også prisnivået på borettslagsleiligheter i 1982.»