Styret i Rugdeberget Borettslag

Vi ber om at alle henvendelser skjer til styrets e-mail: styret@rugdeberget.no
For informasjon om viktige telefonnr., husholdsregler, parkeringsregler, fargekoder for beis osv. så ligger denne informasjonen på nettsiden vår: www.rugdeberget.no

 

Styret i Rugeberget borettslag er som følger:

 • Styreleder, Knut Sannem
 • Nestleder, Mehwish Aleem
 • Styremedlem, Aslak Juell Kristensen
 • Styremedlem, Latifa Christina Hvass
 • Styremedlem, Sara Khalid

e-post adressen til styre er:  styret@rugdeberget.no

Varamedlemmer er som følger:

 • James Joseph Griffiths  
 • Aina Skaug Nilsen 
 • Mohamed el Barkani

e-post adressen til varamedlemmer er: Vara@rugdeberget.no

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

 • Geir Lohne 
 • Eivind Fjeldstad 
 • Markus Arnet 

e-post adressen til valgkomiteen er: valgkomiteen@rugdeberget.no