I løpet av noen dager fremover vil Christiania (vaktmesterfirma) foreta en befaring for å vurdere tilstanden på panel og annet treverk, først og fremst på rekkehusene. Styret har fått svært mange tilbakemeldinger om dårlig panel og treverk og gjennomfører derfor denne befaringen for å få en faglig vurdering, og om det er behov for noen strakstiltak. Dette er til orientering.
Mvh
Styret