Det er nå satt ut beholdere for farlig avfall på gjesteparkeringen.

Dere kan begynne å bruke boksene, viktig at dere følger  infoskriv og leveringsbetingelser fra Renovasjons og gjenvingingsetaten, tykk her for info det var også vedlagt sist Berget tidene.

Veldig viktig at boksene låses etter bruk (kode 7051) så ingen barn eller andre har tilgang til farlig avfall

Beholder for små elektrisk (grå med bått lokk) blir plassert oppe ved søppelskur ved nr 1 og ved søppelskur mot Nedre Prisdalsvei . De er planlagt låst opp av vaktmester i løpet av morgendagen.

Det er ikke mulig å levere hvitevarer- dette må dere selv levere på avfallstasjon.