Renovasjons- og gjenvinningsetaten kommer på besøk for å
snakke om kildesortering
22. - 25. august kl 16-20
De går dør til dør