Styret takker alle som kom på brannøvelsen sist uke. Vedlagt følger noen bilder