Styre prøver å få til en ekstra ordinær generalforsamling til høsten 2021. Her skal tas opp forskjellige temaer blant annet rehabilitering av balkongene. Styre kommer tilbake med dato og tidspunkt.