Innkalling til  ekstraordinær generalforsamling

12. Desember 2022 kl. 19.30

Sted: Grendehuset, Nebbejordet 21.  

Innstilling til vedtak: 

1.Tidligere vedtak om å glasse inn balkongene på blokkene oppheves.

Dersom vedtak om å oppheve tidligere vedtak ikke får flertall - foreslås: 

 2. Det skal være frivillig å glasse inn egen balkong såfremt dette blir tillatt ved søknad til Plan- og bygningsetaten uten særskilte begrensninger som ikke kan oppfylles.  

Trykk her for å se pdf av innkalling, den skal være delt ut til alle andelseiere i postkassen

Mere informasjon om balkongrehabilitering og innglassingen finner du under fanen

For beboere -->Vedlikeholdsprosjekter (trykk her for å kommer rett til siden)