Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Rugdeberget borettslag.

Onsdag 18.januar 2023 kl.18.00 på Grendehuset, Nebbejordet 21.

Trykk her for pdf av full innkalling

Innstilling til vedtak:
1. Tidligere vedtak om å glasse inn balkongene på blokkene oppheves.
Dersom vedtak om å oppheve tidligere vedtak ikke får flertall - foreslås:
2. Det skal være frivillig å glasse inn egen balkong såfremt dette blir tillatt
ved søknad til Plan- og bygningsetaten uten særskilte begrensninger
som ikke kan oppfylles.
Dersom vedtak om innglassing oppheves – foreslås:
3. Det foreslås at balkongene utvides med 0,5 meter.
4. Borettslaget skal installere rekkverk med solcellepaneler på balkongene
i blokkene.