Arbeidet med installasjonen av fibernettet skrider fremover etter planen, og forhåpentligvis vil alle beboere ha fiber inn til sin enhet innen fellesferien.

Det skal fortsatt graves forskjellige steder i hele borettslaget, noen steder vil det måtte graves på steder hvor det er plattinger og andre installasjoner, entreprenør vil lage en liste over hvem dette gjelder og styret vil ta kontakt med dere direkte for å avtale befaring rundt dette med entreprenør, for å løse dette på en god måte.

Når det kommer til kobling av installasjonene innendørs vil det henges opp lister ca 2 uker i forkant med informasjon om tidspunkt for dette.

Det er viktig å forsøke å være tilgjengelig/gi tilgang til boenhet på dette tidspunkt da fremdriften er lagt opp etter dette og endringer kan medføre forsinkelser i arbeidet. 

Om det er noen spørsmål vedrørende utbygging sendes disse på vanlig måte til styret@rugdeberget.no eller via kontaktfanen på hjemmesiden til Rugdeberget.

Mvh.

Styret