Det innkalles til ordinær generalforsamling i Rugdeberget Borettslag
Tid og sted: Onsdag 19.04.2023 kl. 18:00 - Grendehuset, Nebbejordet 21

Obs. på forsiden av utlevert innkalling er det dessverre kommet feil dato. 

Riktig dato er onsdag 19.04 kl. 18:00

Link til innkalling med vedleggene