Den 15 september slås varmen på

Hver høst når fyren settes på skal luften ut av radiatorene.
Dette må  gjøres fordi det over lengre tid samles opp luft i rørsystemet. Luftlommer svekker sirkulasjonen og kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur samt føre til økt energiforbruk.

Avgir radiatorene eller vannrørene dine lyder, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Slik lufter du radiatoren
Du trenger 1 stk radiatornøkkel og noe å fange opp vann med (glass, klut,
papir e.l.).

  1. Steng termostaten/reguleringen
  2. Bruk radiatornøkkelen og skru lufteskruen mot klokka for å åpne
  3. Det skal nå komme luft ut av radiatoren
  4. Når det kommer vann er lufta ute
  5. Skru lufteskruen med klokka for å stenge
  6. Tørk opp (eventuelt søl)

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

Har du ikke radiatornøkkel kanskje du kan låne av naboen eller det kan det kjøpes på jernvarehandel (F.eks. Jernia, Biltema, Clas Ohlson).

Trykk her for mer informasjon om lufting og bruk av radiator.

Her er en video som beskriver lufting