Det er nå lagt ut et nytt dokument for som viser beregninger av kostnader knyttet til betongrehabiliteringen av blokk balkongene. Det er nå tatt med beregninger for kun betongrehabilitering, rehabilitering med innglassing, rehabiliering med innglassing og utvidelse ogrehabilitering med kun utvidelse. Dette er kun estimater, priser er enda ikke hentet inn.  Du finner dette under fanen For beboere, Vedlikeholdsprosjekter.