Her er  Berget Tidende 2- 2022.

  • BUA – ordning på Grendehuset. Åpning førstkommende lørdag 12.mars kl.14.00 på plassen foran Grendehuset

 

Velkommen til åpning av BUA på Grendehuset på lørdag. Det blir servert kaffe og kake, drikke og kanskje noe ekstra til barna.

BUA er en ordning hvor utstyr kan lånes til ulike aktiviteter. Det ene rommet på Grendehuset er nå fylt opp med utstyr til ulike vinteraktiviteter. På lørdag kan du få høre nærmere om hvilket utstyr vi har til utlån på Grendehuset – utlån er helt gratis.

En BUA ordning har vi fått til med god hjelp av BUA, samt tilskudd fra Usbl med kr.100.000 til hvert av borettslagene, Rugdeberget og Nebbejordet.

Litt lenger ut på våren vil vi også gå til innkjøp av utstyr til sommeraktiviteter.

Har du vinterutstyr som er i god stand og som du ikke har bruk for – ta det gjerne med deg på lørdag som supplement til det vi allerede har.