Som nevnt tidligere i Berget Tidene, skal vi oppgradere lekeplassene i borettslaget. Det ser ut som om arbeidet vil begynner i slutten av august / begynnelse av september. 

Vi kommer tilbake med mere informasjon.