Protokoll fra ekstraordinær generalforsmaling 19. juni 2023 er lagt ut under fanen For beboere > vedlikeholdsprosjekter.

Vedtak - rekkverk alternativ 1 ble vedtatt. Alternativ 1 følger protokollen som vedlegg slik at det ikke er tvil.
Vedtak - takoverbygg ble nedstemt. Det var ikke ønske om å sette opp hverken et mindre eller større takoverbygg i 4. etg.