Det var godt oppmøte og stort engasjement på ekstraordinær generalforsamling.

Det ble vedtatt med stort flertall at balkongene ikke skal innglasses eller utvides. Styret skal se på om vi kan få til en løsning hvor det er frivillig å glasse inn balkonger. Protokoll fra  ekstraordinær generalforsamling er lagt ut under fanen For beboere, Vedlikeholdsprosjekter. Selve vedtakene og merknader er helt til slutt i protokollen.