Det blir ordinær generalforsamling den 27.april 2022.
 
Dersom du har saker du ønsker skal tas opp på generalforsamlingen så må det meldes til styret innen 21. mars 2022.
Ønsker dere å være med i styret, ta kontakt med Valgkomiteen. valgkomiteen@rugdeberget.no