Det er laget en ny fane på hjemmesiden Vedlikeholdsprosjekter. Her skal styre legge ut informasjon om pågående prosjekter. Aktuelle prosjekter nåØ Rehabiliering av balkongene på blokkene og Panel på rekkehusene som må skiftes.

Fanen ligger under For beboere. (link)