Beboermøte 22.september

Første del kl.18.00 – betongrehabilitering og innglassing av balkonger.

Annen del kl.19.30 – panel/yttervegger rekkehusene.

Mere informasjon kommer i Berget Tidene

 

Høstdugnad – 22.oktober

Hold av datoene :)